4+4+4 ve TÜRKİYE

Pilot il KAHRAMANMARAŞ ve Diğerleri…

4+4+4 ve TÜRKİYE

 

Bilindiği üzere büyük tartışmalarla TBMM'den geçen ve kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen, İlköğretim ve Ortaöğretimde bazı değişiklikler yapan kanun paketi olan "İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eğitimciler,

İdareciler,

Veliler,

ÖĞRENCİLER ve Toplum ne kadar hazır?

İlköğretim ve Eğitim Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile birlikte eğitim ve öğretim alanında ciddi reformlar birlikte, çocuklarımızın geleceğine dair önemli değişiklikleri de içermektedir.

Bu değişikliklerle birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da eğitim ve öğretim anlamında taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor.

Buradan gezip gördüğüm illerde ve Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, anne ve babaların şu soruları sorduklarını duyar gibi oluyorum?

Acaba yeni kanun uygulanması konusunda Kahramanmaraş ne kadar hazır?

Veliler, anne ve babalar konu hakkında ne kadar bilgi sahibidirler?

Önümüzdeki yıl çocuklarının hangi okulda okuyacakları hakkında bir bilgileri var mı?

 

Kahramanmaraş yeni Eğitim ve Öğretim Kanun uygulanabilmesi konusunda hangi hazırlıkları yapıyor?

 

 Her şeyden ilköğretim yaşı önceki uygulamada “… O yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.” şeklinde iken yeni kanunla  “Mecburi ilköğretim çağı 6–13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yani daha önce 72 ayını dolduran çocuklar ilköğretime kayıt yapılırken bu kanunla 60 ayını dolduran çocuklar kayıt yapılacak şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu yeni düzenleme ile birlikte veliler, anne babalar arasında aslında ciddi endişeler yaşanmaktadır. 72 aylık çocuk ile 60 aylık çocuk arasında çok ciddi bir ay farkı bulunmaktadır. Özellikle de birinci sınıflarda bu ay farkı çok önemlidir. Hatta eğitimciler aralarında ay önemli ay farkı bulunan çocukları bir yıl bekletmeleri konusunda velilere tavsiyelerde bulunurlar. Hal böyle iken bir 72 aylık çocuk ile 60 aylık çocuğu aynı sınıfta aynı eğitim ve öğretime tabi tutmak çok mantıklı görünmemektedir. Bu konuda sohbet ettiğim birçok anne ve baba da aynı endişeyi taşımaktadır.


Bir diğer değişiklik de ilkokul, ortaokul ve lise olarak okulları yeniden ayrılmasıdır. Bu yeni değişiklik ile öncelikle eskiye dönüş yapılmıştır denilebilir. Nitekim şimdiki ilköğretimin ilk dört sınıfı “İlkokul” beşten sekize kadar “Orta Okul” orta öğretim ise yine “Lise” olarak adlandırılmaktadır.  Daha da önemlisi ilkokul, ortaokul ve liseleri şartlar müsaitse birbirinden ayıran önemli bir dönüş de bu kanunla yasalaşmıştır. Nitekim kanun maddesi “İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.”şeklindedir.

 

Buradaki önemli ayrıntı esas olanın okulların ayrı olmasıdır. Nitekim bu hükme göre öncelikle okulların ayrılması için şartlar değerlendirilecek, eğer mümkün değilse ilkokul ile ortaokul veya ortaokul ile lise birlikte aynı binada eğitim görecektir. Hatta bu konuda Sayın Müsteşar M. Emin ZARARSIZ ’ın medyaya yansıyan açıklamalarına göre aynı binada ilkokullar öğlenci, ortaokullar ise sabahçı olarak ikili eğitim şeklinde de yapılacaktır. Görüldüğü gibi esas olanın okulları ayırmak olduğu ve uygulamanın da buna yönelik olacağı bu açıklamadan da anlaşılmaktadır.

         
            Doğrusu bu düzenleme son derece yerinde olmuş, ciddi bir yanlıştan geri dönülmüştür. Zira 7 yaşındaki bir çocuk ile 14 yaşındaki bir çocuğun aynı ortamda bulunmasının her açıdan doğru olmadığı tartışmaya gerek bırakmayacak şekilde açıktır. Kaldı ki eğitim camiasının tecrübelerinden hareketle görüşleri de bu yöndedir.

 

            İlköğretim ve Eğitim Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile birlikte birçok olumlu gelişmenin yaşanacağını tahmin etmekle birlikte Kahramanmaraş’ta ciddi endişelerimin olduğunu da belirtmek istiyorum.

 

Zira daha önceki yazılarımda da zaman zaman belirttiğim üzere Birçok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da eğitim ve öğretimde problemlerini % 70–80 çözememiş illerimizden birisi. Yani hala 8 yılı halledememiş. İlimizdeki okullarımızın bir ikisi hariç diğerlerinin tamamında ikili öğretim yapılıyor.

 

Şimdi yeni İlköğretim ve Eğitim Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile birlikte okulların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Belki bazı okullarımız ilkokul, bazı okullarımız ortaokul yapılacak. Belki de bazı liselerimize ortaokul bölümü eklenecek. Ayrıca İmam Hatip Lisesinin Orta bölümü yeniden açılacak.

 

Acaba bu konu ile ilgili bir çalışma yapılıyor mu merak ediyorum?

 

Buradan İl Milli Eğitim Müdürleri ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mesut ALKAN Beyefendiye hatırlatmak istiyorum; Zira kendisi ilimize henüz geldi ve tahminim henüz Kahramanmaraş’ı tanıma aşamasında.

 

 Kanaatimce yapılacak olan tüm bu çalışmaları planlamak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ciddi, enerjik, dinamik yeni bir ekip kurulmalıdır. Zira meslek yaşamının sonuna gelmiş, heyecanını kaybetmiş mevcut ekiple bu işlerin altından kalkmak zor görünüyor.

 

Maazallah bu planlama iyi yapılamaz, bu işlerin altından kalkılamaz ise Kahramanmaraş’ımızı, anne ve babaları, hele hele yavrularımız çok zor günler bekliyor demektir.

 

Yarınlarınızın bu gününüzden daha güzel olması temennisiyle…

 

Kalın sağlıcakla…