AKEDEMİK BAŞARI TAKİBİ" PROJE TOPLANTISI

Kahramanmaraş’ta akademik başarının artırılmasına yönelik olarak ilk etapta pilot okul olarak belirlenen 6 okulumuzda idareci ve öğretmenlerimizle işbirliği yaparak izleme değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

AKEDEMİK BAŞARI TAKİBİ

Çalışmalar neticesinde elde edilecek verilere göre ABT (Akedemik Başarı Takibi) projesi tüm okullarımızda yürütülecektir. Akademik Başarı Takip Projesi ile pilot okullardaki öğrencilerin akademik başarılarının düzenli olarak ve bilimsel yollarla elde edilen sayısal veriler üzerinden takip edilmesi ve bulguların eğitimin içinde yer alan tüm paydaşlarla paylaşılarak genel bir akademik farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu proje ile; okullarımızın kendi öğrencilerinin başarısını takip etmesini sağlamak suretiyle, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda veriye dayalı yönetim anlayışını zamanla  tüm kurumlarımızda yaygınlaştırılması hedeflenmektir.