Balık Ölümleri İçin Soru Önergesi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy, Hurman Çayında Yaşanan Balık Ölümleri Hakkında TBMM de cevaplanması için yazılı soru önergesi verdi

Balık Ölümleri İçin Soru Önergesi

Paksoy, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na, 'Afşin ilçemizdeki Hurman Çayı'nın Afşin-Elbistan Termik Santralinden kaynaklı kirlilik yüzünden aşırı derecede kirlendiği, çaydaki balıkların öldüğü basına yansımıştır. Bu konuda Bakanlığınızca yapılmış bir denetim var mıdır? Varsa sonuçlan ile bundan sonra bahse konu Çay'ın kirliliğinin azaltılması için aldığımız-alacağımız tedbirleri açıklar mısınız ?' diye sordu. 

Paksoy, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: 

'Kahramanmaraş'ta bu günlerde vatandaşlarımız yoğun hava kirliliğinden şikâyet etmektedir. Kahramanmaraş'ta bir kısım konutlarda doğalgaz kullanılmaktadır. Buna rağmen yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı kent merkeziyle ilgili Bakanlığınızca düzenli ölçüm yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa insan sağlığını tehdit eder ölçüde veya standartların üstünde ölçüm tespit edilmiş midir? Son 5 yılın rakamlarım kapsayacak şekilde belirtilen hususları açıklar mısınız? 

Hava kirliliğinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı?nca dağıtılan kalitesiz kömürden ve kaçak yollarla kente giren kömürden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bu konuda Bakanlığınızın bir tespiti ile bu tespite bağlı olarak uyguladığı bir yaptırım var mıdır? Varsa açıklar mısınız? 

SYDF tarafından dağıtılmak üzere ihale edilen kömürlerin çevreye uygunluğu, kalorisi, atık miktarı vb hususlarda Bakanlığınızdan veya ilgili Bakanlıklardan ön uygunluk raporu alınmakta mıdır? Aynı kıstaslar diğer satıcılar için de uygulanmakta mıdır? 

Kentte satılan kömürlerin denetimi nasıl yapılmaktadır? Standartlara uygun olmayan, çevreyi aşırı derecede kirleten kömür satışlarına hangi makamlar nasıl izin vermektedirler? Bu konuda Bakanlığınızca alınmış veya alınması düşünülen bir tedbir varsa açıklar mısınız? 

Bu konuda yasal gerekleri ihlal ettikleri gerekçesiyle ülke genelinde ve Kahramanmaraş özelinde uygulanmış bir ceza var mıdır? Varsa sayısı, mümkünse isimleri ve ceza kapsamı ve miktarı (TL) konusunda bilgi verir misiniz? 

Hava kirliliği ile ilgili ölçümler hangi ölçekteki merkezlerde yapılmaktadır. Mesela bu Ölçümler beldeler-ilçeler veya köylerde de yapılmakta mıdır? Bunun kıstası nedir? Şikayet halinde herhangi bir yerleşim yerinde nüfus büyüklüğüne ve il merkezi olmamasına bakılmaksızın ölçüm yapılmakta mıdır? 

Bakanlığınızca yapılan ölçümler sonucunda (son 5 yılda) havası en kirli olan yerleşim merkezlerimiz (öncelikle il düzeyinde olmak üzere ölçüm yapılan bütün yerleşim merkezlerini kapsayacak şekilde) hangileridir? Açıklar mısınız? 

Türkoğlu İlçemiz Ulaştırma Bakanlığının izni ile faaliyet gösteren Taş Ocağı'nın çevreye verdiği aşırı kirlilikten şikâyetçidirler. Bu konuda Bakanlığınızca yapılmış bir denetim veya yaptırım bulunmakta mıdır? Yoksa yapmayı düşünüyor musunuz? 

Afşin ve Elbistan Termik Santrali'nin çevreye verdiği aşırı kirlilikten şikayetçidirler. Bu konuda Bakanlığınızca yapılmış bir denetim veya yaptırım bulunmakta mıdır? Yoksa yapmayı düşünüyor musunuz?'