DÜNYEVİLEŞME

.

DÜNYEVİLEŞME
Hz. Peygamber (s.a.v) gelecekte kendisine inananların içine düşeceği korkulu bir durumdan haber verir. Hz. Sevban (ra. anh) anlatıyor:
Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Diğer milletler, tıpkı sofraya yemek için üşüşen insanlar gibi sizin üzerinize üşüşecekler.” Bunun üzerine sahabiler şaşkınlıkla sorarlar: 
“Ya Rasûlullah, o gün sayımız çok mu az olacak?” Efendimiz (s.a.v): “Hayır” der. “Bilakis, o gün sayınız çok olacak. Fakat siz -çokluğunuz- bir akıntıya taşınan çer-çöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu silecek, sizin kalbinize de “vehn” verecek.”
Bunun üzerine sahabilerden biri sorar: “Vehn nedir ya Rasûlullah?..”
O da buyurdu ki: “Dünya sevgisi ve ölümü sevmemek, ondan nefret etmek.” (Süneni Ebû Davut: 4/111, hn. 4297)

Evet dünya sevgisi ve ölüm korkusu taşımak;
Önce dünya sevgisi,sonradan da ölüm korkusu zikredilmiş;neden?
Dünyayı sevdiklerinden,dünyadan ayrılmak istemeyecekler ve ölümden de ikrah edecekler.
Bunun arkasından da zillet geliyor.Dünyaya bağlanan kişilikler zayıflamakta ve ortaya
Şahsiyetsiz,daima yalan üzerine bir yalancı dünya kurulmaktadır.
Kim kime güveneceğini bilememekte ve adımlar beraber ve birlik içinde atılamamaktadır.
Dünya sevgisi ve zillet beraberinde gelmektedir.
Dünyalık kaygılarla dostlarımızı üzmeye,onları çekiştirmeye lüzum yok,bu inanan gönüllerin
Kalplerini yaralar,vahdeti ve birliği bozar.
Birilerinin kederini paylaşmaktır esas olan.
Dostluk zor zamanda,dar zamanda dostun yanında Olmayı gerektirir.
Başarıda ve bollukta dostluğu herkes başarır.
Bizler zor günlerin adamıyız dostlar.
Zor günlerde kenetlenmeliyiz,zor zamanda asıl yardımlaşmalıyız.
Helede şu anda;bizleri bir kaşık suda boğmanın hesaplarının yapıldığı Günler'de
Millet olarak kardeş olmanın ve de birlik olmanın günüdür.
Hatalarımızı affetme ve örtme günüdür.
Düşenin elinden tutma günüdür.
Yardımlaşma ve sevgi günüdür.
Hepimizin kendine has eksikleri vardır,bu sebeble dünyalık hesapları unutalım,
kalplerimizi ve davranışlarımızı düzeltelim.
Allah dürüst kullara yardım eder,onları yüceltir.
Bir daha Allah'ın yardımıyla kardeşler olduğumuzu hatırlayalım ve sarılalım birbirimize;beraber atsın adımlarımız ve Yüreklerimiz...
Birlik ve beraberlikle atamayacağımız bir adım yoktur;ulaşamayacağımız bir hedef ve başarı yoktur.
Üzerimizdeki zilletten kurtulmanın yolu; dünya sevgisini terketmek ve kardeş olabilmekten geçer.
Gelin dostlar imanlarımızı tazeleyelim ve kardeşler olalım.
Gayrete ve mücadeleye sarılalım,birimizin başarısını hepimizin başarısı bilelim;Ben olmazsam kimse olmaz düşüncesiyle önce biz biz olalım.Başkasından önce biz aydınlığa bir mum yakalım.
Herkes önce kendisinden başlamalı,önce kendi kapısının önünü temizlemeli insan.
"Kendini tanıyan rabbini de tanır"düsturunu düstur edinelim kendimize.
Güç:bilgi ve dürüstlüktür.
Birbirimizi Allah için sevelim.
Kardeşler olalımki bizi bölmesinler.
Hakkı hatırlatan olalım birbirimize.
Bu bizim gururumuzu incitmesin.
Bu bizi yüceltir küçültmez.
Eleştiriye ve nasihata açık olalım.
Hayırda yarışanlar olalım.
Bu bizi sevindirsin.
Mü'min Mümine nasihatı hiçbir zaman terketmez.6 vazifemiz var;en önemlisi nasihat.
Ümmetin yükselişi hoşumuza Gittiği gibi,
Kardeşlerimizin başarısıda bizi sevindirmeli.
Bizden iyi olan yanımızda yeralsın.
Neden onu rakip bilelim.
Inanın iyi olan kalitelidir.
O ihanet etmez.
O bizi yüceltir.
Kalitesi olmayan sana dost olmaz.
Sana dost gözükür ama asla dost olmaz.
Her an ihanet edebilir.
Her an seni hak ve hakikat yolunda yalnız
bırakabilir.
Ummadığın zamanlarda,zorluk anlarında ve düştüğün zamanlarda Gör onun dostluğunu.
Dikkat edelim ve kalplerimizi düzeltelim.
"Vücudda bir et parçası var;
O düzeldiği zaman bütün vücûd düzelir.
O bozulduğu zaman bütün vücûd bozulur;
O da kalptir."
"Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz.
Allah sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar." (Hadisi şerif)