SAVAŞ KAZANDIRAN SÖZLER

.

SAVAŞ KAZANDIRAN SÖZLER
 
              
   İnsanlar arası iletişim ve diyaloglarda sözün gücü önemlidir. Bu yüzden Gönül üstadı  Yunus Emre bir şiirinde şöyle bir söz kullanmıştır. "Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı"
 
 
Öyle sözler vardır ki savaş çıkarır. Öyle sözler vardır ki savaş durdurur.  Bir çok liderin söylediği sözler savaş'ın ve barışın kaderini belirlemiştir.

Haçlıları bozguna uğratan Selahattin Eyyubi yürekle sözü buluşturmuştu.
Haçlılar Kudüs’ü istilâ etmişlerdi. Pekçok Müslümanı kadın, çocuk ve ihtiyar demeden kılıçtan geçirdiler. Bu arada Mescid-i Aksa’yı yağmalayıp, tepelerine haçlar diktiler. İçerisine heykeller koyarak kiliseye çevirdiler. Sultan Selahaddin: 
“Kudüs işgal altındayken, ben nasıl gülebilirim ki?” diyerek günlerce mahzun olarak yaşadı. 
Bu büyük mücahit komutan 1187 (H.583) senesinde Kudüs’ü Haçlılardan kurtarıp Mescid-i Aksa’dan haçları ve putları kaldırttı.
Kısa zamanda kurduğu muazzam devlete ve zaferlere rağmen aslâ gurura kapılmadı. Selahattin Eyyubi:
“Ben, Allah yolunun bir hizmetçisiyim”  diyerek güzel bir ömür sürdü.

 
Bir aksiyon ve söz üstadı Tarık Bin Ziyad'ın sözleri çok önemlidir.
 Tarık bin Ziyad 711 yılında emrindeki 25000 mücahit ile bugün Cebeli Tarık Boğazı diye adlandırılan yeri geçerek İspanya kıyılarına çıktığında ilk yaptırdığı şey, emrindeki asker ve komutanları buraya taşıyan gemileri yaktırmak olmuştur. 
Sonra askerlerine dönerek savaş tarihindeki en önemli ve güzel konuşmalardan birini yapmıştır. Askerlerine Şöyle demiştir: 
 " Ey mücahidler! arkanızda düşman gibi bir deniz , önünüzde deniz gibi bir düşman var , nereye kaçacaksınız?"
 işte Endülüs'ün fethi böyle gerçekleşmiştir.
Endülüs feth olduktan sonra Bu büyük komutan kendi kendine şöyle demiştir : 
  "Ey Tarık; dün berberi bir köleydin, bugün muzaffer bir kumandan. Yarın ise toprak altında hesap vereceksin böbürlenme boşuna" 

 
Sultan Alparslan Cuma namazından sonra ordusuna hitap etti:
Sultan Alparslan üzerine beyaz kefen giyip, cuma namazını kıldırdıktan sonra şunları söyledi:
 "Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur cennete girerim."
Büyük bir inançla söylenen bu heyecanlı sözlere askerler hep bir ağızdan:
 "Ey Yüce Sultan! Her zaman senin emrinde ve seninle olacağız, nereye gidersen oraya gideceğiz" diye haykırdılar.
Sultanın üzerinde beyaz bir elbise vardı. Düşmana hücum etmeden önce son söz olarak askerlerine şunları söyledi:
 "İşte şehitlik kefenim, savaş meydanında ölürsem beni bu elbise ile gömersiniz."
Bundan sonra Türk ordusu hücuma geçti. Cuma günü öğleden sonra başlayan savaş akşam üzeri sona erdi. Tarihin en büyük meydan savaşlarından biri olan Malazgirt Savaşı Türk ordusunun kesin galibiyeti ile sonuçlandı.

 
Aksiyon ve söz üstadı denince akla gelenlerden biride Fatih Sultan Mehmet Handır.
Fatih Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat tahtı oğluna bırakıp Manisaya inzivaya çekilir.
Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için, haçlı ordusu toplayıp Osmanlının üzerine saldırmaya karar verirler.
Bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasına mektup yazarak, babasını ordunun başına çağırır. Fakat babası "artık padişah sensin!" der ve gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar:
  "Eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz , yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz."
Bu mektup üzerine Sultan Murat gelip ordunun başına geçer ve haçlıları bir kez daha yenilgiye uğratır. 
Fatih İstanbul'un fethi sırasında bir an ümitsizliğe düşüldüğü anda atını denize sürerek:
  "Ya ben Bizans’ı alırım; ya da Bizans beni!” 
diyecek kadar kararlıydı. Bu yolda tüm gemileri yakacak bir iradeye sahipti. 
Aslında yürek çarpıntısını dillendiren bir çok komutan vardır. Ancak ben bir kaçını sizlerle paylaştım. 
Sizlerde yürekten sözlerle birilerini yüreklendirebilirsiniz.
                                        Muhabbetle Kalın

                                            MESUT BİLAL BUĞDAY