KÜNYE

                     SAHİBİ
          MTP REKLAM AJANSI

          Mustafa TATLIPAYAM
  
 
                  EDİTÖR
           Mesut Bilal Buğday

REKLAM-HABER-İLETİŞİM-EMAİL
iletisim@marashabermerkezi.com

                    Telefon
              0507 666 66 56