Kurban Naklinde Uyulması Gerekenler

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, ilimizde ve diğer illerde hayvan sevklerinde önemli miktarlarda artış meydana gelmektedir. Sağlık kontrolünden geçmemiş ve gerekli aşıları yapılmamış hayvanların yurtiçinde nakledilmeleri salgın hayvan hastalıklarının yayılmasında büyük rol oynamaktadır.

Kurban Naklinde Uyulması Gerekenler

    Bu sebeple, kurbanlık hayvan nakilleriyle muhtemel bir hastalığın ilimize bulaşmasını önlemek için, aşağıda belirtilen hususlara hayvan yetiştiricilerinin, hayvan nakliyeciliği yapan araç sahiplerinin ve kurbanlık alacak vatandaşlarımızın dikkat etmeleri büyük önem arzetmektedir. :


            3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince; il merkezi ve ilçelerden başka il ve ilçelere yapılacak her türlü hayvan ve hayvansal madde sevklerinde, menşeine en yakın yerdeki İl Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi veya İlçe Tarım Müdürlüğünden Veteriner Sağlık Raporu alınması mecburidir.Ayrıca Trakya Bölgesine kurbanlık amaçlı canlı hayvan sevkleri yapılmayacaktır.

            Sevk edilecek yada hayvan pazarlarında satılacak büyükbaş hayvanlara (sığır-manda) ve küçükbaş hayvanların (koyun-keçi) en fazla 6 ay, en az 15 gün önceden Şap aşısı uygulanmış olması ayrıca hayvanların kulak küpesi ve hayvan pasaportunun bulunması gerekmektedir. Daha önceki yıllarda küçükbaş hayvanlarda kulak küpesi bulunma şartı yokken ilgili yönetmeliğin 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi nedeniyle zorunlu hale getirilmiştir.Küpelenmeyen ve kayıt altına alınmayan koyun ve keçilerin işletme dışına çıkarılması, nakledilmesi, pazara ve mezbahaya götürülmesi yasaklanmıştır. Küpesiz hayvanların sahipleri teşvik ve desteklemelerden de faydalanamamaktadır.

            Üreticilerimizin, İl / İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri durumunda bu konularda kendilerine her türlü yardım yapılmaktadır. Belirtilen bu şartları haiz olmayan hayvanlar için kesinlikle veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecek ve hayvan pazarlarına sokulmalarına izin verilmeyecektir. Kaçak sevk durumlarında ise 3285 sayılı kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 47. maddesi gereğince hayvan sahiplerine ve nakil vasıtaları sahiplerine 572 ile 5 bin 723 TL arasında değişen idari para cezası uygulanacaktır.
KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ