Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı Yapılıyor

Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı 30 Nisan 2011 Cumartesi günü İlimiz Merkezinde 25 (yirmi beş) okulda yapılacak

Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı Yapılıyor

30 Nisan 2011 Cumartesi günü İlimiz Kahramanmaraş Merkezinde 25 (yirmi beş) okulda yapılacak olan ve 7628 öğrencimizin katılacağı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile ilgili olarak, 28 Nisan 2011 Perşembe günü saat 15:00’de İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Alparslan ALKIŞ başkanlığında, Bölge Sınav Yürütme Kurulu Üyeleri, sınav yapılacak okulların Bina Sınav Komisyonu Başkanları ile okulundan görevli öğretmen alınan okulların müdürleriyle bir toplantı yapılarak bazı kararlar alındı.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesindeki, Bölge Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri, Bina Sınav Komisyonunun Görevleri, Salon Sorumlusu ve Gözetmenin görevleri ile ilgili gerekli açıklamalar yapılarak, Sınavda Dikkat Edilecek Hususlar salon başkanlarına dağıtılmak üzere çoğaltılarak sınav merkezi müdürlüklerine teslim edildi.

 

Anılan sınavda Bölge Sınav Yürütme Kurulu Üyelerinin saat 08:00’de İl Millî Eğitim Müdürlüğü binasında hazır olmaları, Bina sınav Komisyonlarının ise saat 08:30’da okullarında hazır olmaları gerektiği belirtildi.

 

Adaylar sınava giriş belgesinde yer alan merkezde, binada, salonda ve sırada sınava gireceklerdir.

 

*5. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika,

*6. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika,

*9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 100 soru 100 dakika olacaktır.

 

Adaylar sınav salonuna alınırken yanlarında hiçbir yazılı, basılı materyalle hesaplama ve iletişim fonksiyonu olan (cep telefonu) aygıtın bulunup bulunmadığı kontrol edilecek varsa bunlar tekrar iade edilmek üzere toplanacaktır. Aksi takdirde adayın sınavı iptal edilecektir.

 

Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 60 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmeyeceklerdir.

 

15 yaşından küçük adaylarda nüfus cüzdanının fotoğraflı olma zorunluluğu aranmayacaktır.

 

Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte zil sesiyle başlaması ve bitmesi sağlanacaktır.

 

Soru kitapçıklarının adaylara dağıtımında kitapçık türlerinin yan yana veya arka arkaya gelmeyecek şekilde dağıtımı yapılacaktır.

 

Sınavın başlama ve bitiş saatleri salon sorumlusu tarafından her adayın görebileceği bir şekilde tahtaya yazılacaktır.

 

Sınava girmeyen veya sınavdan erken çıkan adaylara ait soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları öğretmen masası üzerindeki soru kitapçığı torbalarının içinde muhafaza edilecektir.

 

Sınav bitimine 15 dakika kala adaylara “15 dakikanız kaldı” şeklinde sözlü uyarılacaktır.

Az Gören Öğrenciler

 

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler tek kişilik salonda yerleştirilecektir. Okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Soru kitapçığı ve cevap kâğıtları 18 punto olarak hazırlanacaktır. Az gören öğrencilerde soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

 

2 Görmeyen Öğrenciler

 

Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca şekilli sorulardan muaf olacak ve değerlendirme işlemi buna göre yapılacaktır.

 

2. İşitme Özürlü Öğrenciler

İşitme özrü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.

 

3. Ruhsal ve Duygusal Yetersizliği Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

 

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır.

 

4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

 

5. Bedensel Özürlü Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde özrü olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı veya 30 dakika ek süre verilmesi yönündeki sınav hizmetinden yalnız bir tanesi öğrenciye verilecektir. Kaba motor becerilerinde özrü bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

 

6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

 

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. Soru kitapçıkları cevap kâğıtları salon yoklama listeleri yırtılan sınav güvenlik torbaları tutulan tutanaklar vb. evrakı sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının işleme alınmayacağından ve yasal sorumluluğun salon görevlilerine ait olacağından titizlikle sınav güvenlik torbası içerisine yerleştirilecektir.

 

Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı ve sağlık sebebi dışında dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek, bu zorunlu durumlarda da adaya bir gözcü eşlik edecek, yanında gözcü olmadan salondan çıkan aday tekrar salona alınmayacak izin verilen adaylar için ek süre tanınmayacak, adayların soru kitapçıkları ve cevap kağıdını yanlarında götürmelerine kesinlikle izin verilmeyecektir.

 

Sınav süresince görevlilerin dışındaki kişilerin binalara girmelerini ve sınav salonlarından çıkan adayların sessiz ve hızlı bir şekilde binadan ayrılmaları sağlanacaktır.

Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap kağıdını mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

 

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Sınav tamamen tamamlandıktan sonra veli ya da öğrencinin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları verilecektir. (Sınavdan erken çıkan öğrencilere soru kitapçığı verilmeyecektir.) Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacaktır.

 

 Tüm sınav görevlilerinin yürürlükteki mevzuata uygun kılık kıyafetle göreve gelmeleri ve en geç saat 09.00’da görev yerlerinde hazır olmaları gerekmektedir.