Tkdk Paniad Üyeleri İle Buluştu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde Pazarcık Sanayici ve İş Adamları Derneği (PANİAD) üyeleriyle buluştu.

Tkdk Paniad Üyeleri İle Buluştu

 TKDK İl Koordinatörü Dr. Ömer Süha USLU Pazarcıklı işadamlarına TKDK’nın faaliyetleri ile 12. Başvuru Çağrı Dönemi hakkında bilgi verdi.

 

Pazarcık’ta Dört Projeye 2 Milyon 645 Bin TL Hibe Verildi

 

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Dr. Ömer Süha USLU şu ana kadar 1 Soğuk Hava Deposu, 1 Küçükbaş Süt üretim Tesisi, 1 Et Tavukçuluğu (Broiler) Tesisi ve 1 Büyükbaş Et Üretim Tesisi olmak üzere 4 projeye 2 milyon 645 bin TL hibe verdiklerini söyleyerek Soğuk Hava Deposu ile Et Tavukçuluğu Tesisinin yapımının devam ettiğini vurguladı. USLU “12.Başvuru Çağrı Döneminde Pazarcık ilçesinden daha fazla proje bekliyoruz. Bu kapasitenin pazarcıkta olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın projelerinin kabulü durumunda yapacakları yatırımlarda KDV’den ve gelir vergisinden de muaf tutulacağını hatırlatmak isterim. Projelerin kabulü durumunda yatırımcılarımız bizden %50 ile 65 arasında hibe alabilirler. Şu ana kadar Kahramanmaraş’ta yaklaşık yatırımcılara 20 Milyon TL hibe ödedik. Pazarcık ilçemizdeki yatırımcılar neden bu hibelerden daha fazla istifade etmesin?” dedi. PANİAD Başkası Hüseyin DONAT ise TKDK’nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AB Kırsal Kalkınma hibelerini Pazarcık İlçesindeki yatırımcıların daha fazla kullanmasını arzu ettiklerini belirtti.

 

TKDK 12. Başvuru Çağrı İlanına Çıktı

 

Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15 OCAK 2014 tarihinde On ikinci Başvuru İlanına çıktığını ilan etti. 12. Başvuru Çağrı İlanı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili olacak.

 

12.Başvuru Çağrı İlanı ile TKDK 42 İlde 488 Milyon 771 Bin Avro Hibe Desteği Verecek

 

TKDK internet sitesinden yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 42 ilde 3 öncelik ekseni altında 10 alanda 448 Milyon 771 Bin Avro hibe verileceği açıklandı. Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedefleyerek, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlıyor.

 

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak aşağıdaki 3 başlıkta  kullandırılacak.

 

 Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir

adaptasyonuna katkı sağlanması.

 Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.

 Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

 

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılıyor. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacak.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

 

Başvurular 10.02.2014 tarihi saat 09.00’dan itibaren, TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 10.03.2014, saat 21.00.  Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

 

YATIRIM SÜRELERİ

 

On ikinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde planlandı. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer alıyor. Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulmasnın toplamda 5 (beş) ayı geçmemesi gerekiyor. Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulmasının 5 (beş) ay içerisinde olması gerekiyor.

 

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

11.12.2013 tarihinde IPARD Programında yapılan son değişiklikler Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. Programın güncel hali, Tarım Bakanlığı (www.tarim.gov.tr) ve TKDK internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilmekte.. Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri(versiyon 3.3) TKDK resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebiliyor.

 

TKDK Tarafından Hibe Desteği Verilen Alanlar

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hibe desteği verilen yatırım başlıkları şunlar;

 

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım,

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım,

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması,

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi,

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi,

Kırsal Turizm,

Kültür Balıkçılığı.

 

Yatırımlar KDV ve Gelir Vergisinden Muaf Tutuluyor

 

TKDK, bahsi geçen yatırım alanlarında gerçekleştirilen yatırımlara % 50 ile 65 arasında hibe desteği veriyor. Yapılan harcamalar KDV’den ve alınan hibeler ise gelir vergisinden muaf tutuluyor.