Üniversitemizde, 22. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen 22. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle 28-30Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Üniversitemizde, 22. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Düzenlendi

Çalıştay’ın açılış konuşmasını Paleontoloji Stratigrafi Çalışma Grubunun Başkanlığını yürüten üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güldemin Darbaş yaptı.

“Paleontolojide istatistiksel yöntemler” ana temasıyla gerçekleşen çalıştayda “biyoerozyon, biyoçeşitlilik, paleocoğrafya, paleoekoloji ve doğa tarihleri müzeleri” gibi konulara yer verilirken, bu bağlamda 22 sözlü bildiri sunuldu.

Paleontoloji Stratigrafi Çalıştaylarında yapılan “Paleontolojiye Emek Verenler” ile ilgili anma geleneği, 22. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı’nda da devam ederek, Türkiye’de Paleontoloji bilimine emek veren ancak aramızdan ayrılan Prof. Dr. Tuncer Güvenç, Prof. Dr. Fikret Ozansoy, Prof. Dr. Erol Akyol, Dr. Mehlika Tasman Ribnikar ve Doç. Dr. Nuriye Pınar Erdem adına davetli konuşmacılar tarafından 5 ayrı oturum düzenlendi.

28-30 Ekim tarihlerini kapsayan çalıştay süresince 4 davetli konuşmacı sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay’ın ilk gününde İspanya Oviedo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ana Santos, biyoerozyon ve tanımlayıcı kavramları, ortamsal önemi üzerine sunum gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsünden emekli Prof. Dr. Mehmet Sakınç ise "Evrim: Akılcı Düşünebilmenin Kökeni" başlıklı sunumu ile Presokratik’lerden, Ortaçağ Müslüman Dünyası bilimine, Avrupa coğrafi keşiflerine ve bu keşiflerin bilim dünyasında yarattığı ışığa, 17. yüzyılın rasyonel eleştirinin ortaya çıktığı Aydınlanma Dönemi’ne kadar pek çok konuya değinilerek, 18. yüzyılda, Darwin’in H.M. Beagle gemisiyle yaptığı yolculuğa, jeolojinin temel ilkelerini kullanarak ulaştığı biyolojik evrime giden yolculuğu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştay’ın ikinci gününde ise Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy, "Kambriyen Patlamasının olası genetik nedenlerine kısa bir bakış" başlıklı sunumunda günümüzden 540 milyon yıl önce, jeolojik olarak 10 milyon gibi oldukça kısa süren bir zaman aralığında gerçekleşen ve şu andaki tüm canlılarının vücut planlarının oluştuğu yaşamsal bir devrim olarak jeolojik kayıtlara giren Kambriyen Patlaması’ndaki genetik nedenlerine değindi.

Çalıştay’ın üçüncü gününde ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden PhD Ökmen Sümer, "Bilinen ve bilinmeyenleriyle  başlangıcından günümüze Antroposen" başlıklı sunumu ile; 1600’lü yıllardan itibaren aşama aşama günümüze kadar olan jeolojik zaman tablosunun gelişimi ve bu süreç içinde Antroposen dönemin ilk kez ne zaman konuşulmaya başlandığı, Uluslararası Stratigrafi Komisyonuna önerilen "Antroposen"in Holosen ile ayrıldığı sınır için nükleer silahların başladığı ve toprakta plütonyumun biriktiği 1950 yılının kabul gördüğü, ancak Antroposen’in gerçek bir jeolojik yaş olarak kabul edilip edilmeyeceği Uluslararası Stratigrafi Komisyonu’nun bir sonraki toplantısında belli olacağı üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Çalıştayın son günü yapılan Genel Kurul’da Paleontoloji Stratigrafi Çalışma Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığına Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Güldemin Darbaş yeniden seçildi.

23. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı’nın Ekim 2022’de üniversitemiz ev sahipliğinde yapılması planlanıyor.