2. Ulusötesi Toplantısı Viyana’da Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması Projesi 2. Ulus Ötesi Toplantısı, 12-14 Ekim tarihinde Avusturya’nın Viyana Şehrinde gerçekleştirildi.

2. Ulusötesi Toplantısı Viyana’da Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,“Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması Projesi” 2. Ulus Ötesi Toplantısı’nı 12-14 Ekim tarihinde Avusturya’nın Viyana şehrinde gerçekleştirildi. Avusturya ortağının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Norveç, Yunanistan, İtalya ile yerel ortaklardan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü katılımlarıyla düzenlendi. Toplantıda proje kapsamında ortaklar tarafından hazırlanan Meslek Kitapçığı (Self Employment Guidebook) içeriği, her bir bölümün başlıkları ve alt başlıkları incelenerek, ortakların görüş ve önerileri doğrultusunda kitapçığa son hali verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda projenin ikinci fikri çıktısı olan Online Öğrenme Platformunun hazırlanması ve online öğrenme modüllerinin oluşturulması için yol haritası da belirlendi.

182 Bin Euro Hibeye Hak Kazanmıştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve 2019 Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı’na sunulan “Online Öğrenme Yoluyla Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması” projesi 182 bin Euro hibe almaya hak kazanmıştı. Türkiye geneli yapılan 209 başvuru arasından başarılı olan projeyle; şehirde geçici koruma statüsünde olan mültecilerin istihdamının insana yakışır iş anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesinin desteklemesi, mültecilerin iş hayatına kazandırmak için online dil eğitimi ve girişimcilik eğitimleriyle iş piyasasına entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.