Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Toplantısı Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın başkanlığında Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve Andırın Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, Göksun MYO Müdürü Prof. Dr. Orhan Ercan, Afşin MYO Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Öz, Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdal Küçükönder, Pazarcık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fetih Yanardağ, Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zerife Orhan, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Enver Orhan ve misafir birim temsilcisi olarak da Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Levent Sezal katılım sağladılar.

Toplantı başlangıcında söz alan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü olarak üniversitemizde ihdas olunan birimin son derece önemli görev ve işlevleri olduğunu belirterek, sanayinin arzu ettiği, ihtiyaç duyduğu ara kadro elemanların karşılanmasında ve istihdamında üniversitemizin aktif rol üstlendiğini ve bunun sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yaptı.

Rektör Can, okutulan müfredatların sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlardan ve aynı zamanda Bologna uyum sürecinin de gözetilerek yapılması gerektiği, MYO’larda 3+1 modelinin ve intörn tekniker uygulamasının hayata geçirilerek ülkemizin diğer üniversitelerine de bu anlamda model örnekler oluşturulmasının üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz adına kayda değer gelişmelerden olacağı hususlarına vurgu yaptı.

Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak da, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü sayesinde ilgili birimler arası koordinasyonun daha iyi sağlanacağına dair görüşünü dile getirerek koordinatörlük danışma kurullarının ivedilikle oluşturulması ve faaliyetlerine başlaması gerektiği, bu vesileyle de teknik, sosyal ve sağlık alanlarının her birinin kendi içinde yapacağı çalışmalarla müfredat belirlenmesinin daha isabetli olabileceği hususlarına dikkat çekti.

Oturum moderatörlüğünü yürüten Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu ise diğer birim amirlerinin her birine söz vererek gündem maddeleri üzerinde oluşan görüşlerin kayda alınmasını sağladı.