STRATEJİK PLAN, İÇ VE DIŞ PAYDAŞ ANKETLERİ YAYINLANDI

Millî Eğitim Bakanlığının 06.10.2022 tarihli ve 2022/21 sayılı Genelgesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu gereğince

STRATEJİK PLAN, İÇ VE DIŞ PAYDAŞ ANKETLERİ YAYINLANDI

kamu idarelerine getirilen stratejik plan hazırlama yükümlülüğü çerçevesinde ilgili mevzuata uygun olarak müdürlüğümüz 2024-2028 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Stratejik planlama kurumun kendini, ne olduğunu, ne olmak istediğini ve gelecek yıllar içerisinde nasıl bir yol izleyerek hedeflerine ulaşacağına dair bir yol haritasıdır. Stratejik planlama kurumlara eski deneyimleri görmeye ve yeni fırsatları ortaya çıkarmaya imkân vermektedir. Bu doğrultuda paydaşların fikirleri ve önerileri kurumun faaliyetleri açısından önem arz etmektedir.