Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı Tamamlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı KSÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esef Hakan Toytok’un verdiği son dersle birlikte tamamlandı.

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı Tamamlandı

10 haftada toplam 40 saat süren çevirim içi sertifika programının son dersi üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana, Eğitim Uzmanı-Yazar Dr. Özgür Bolat, öğretim elemanları ve kursiyerlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Dersin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, sertifika programına katkı sunan eğitmen ve katılım sağlayan kursiyerlere teşekkür etti.

Ödül ve ceza kavramlarından çok bu kavramlara yüklediğimiz anlamların önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Can, “Anne, baba ve öğretmenlerin çocukların eğitim süreçlerinde motive edici tedbirler almaları gerekir. Biz buna ödül de diyebiliriz başka kavramlar da kullanabiliriz. Ama ceza kavramını kullanmamak gerekiyor. Ceza yerine çocuğun eğitim ve öğretimi ile ilgili başka tedbirler almamız gerekiyor.” dedi.

Bu tedbirleri sıralayan Rektör Can, “Öğretmen, anne ve baba sözlerinde tutarlı olmalı. Öğrencinin-çocuğun yaptığı eylemle ona verilecek ödül arasında tutarlılık olmalı.  Öğretmen, anne ve baba adil olmalı, öğrenciler ve çocuklar arasında ayrım yapılmalı. Yapılan eylemle öğrenci veya çocuğa verilen ödül, geri bildirim ya da yaptırım arasında denge olmalı. Esasında çocuklara ve öğrencilere ‘güveniyorum’ mesajının içtenlikle verilmesi zaten istenmeyen davranışları olabildiğince aşağıya çekecektir.” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın açılış konuşmalarının ardından KSÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esef Hakan Toytok ‘Eğitimde Ödül ve Ceza’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Eğitim Uzmanı-Yazar Dr. Özgür Bolat da sertifika programının son dersinde kapanış konuşması yaparak, kursiyerlere önemli kazanımlar sağlayan Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Çevrim içi yayının moderatörlüğünü yürüten Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana ise sertifika programının her aşamasında desteklerini esirgemeyen ve sertifika programının ilk dersini veren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a şükranlarını ifade ederken, eğitmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

Okul çağı öğrencilerini akademik, sosyal, duygusal açıdan desteklemeye yardımcı rol ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı kapsamında: Doç. Dr. Fatih Camadan: ‘Aile ve Çocuk İlişkisi-İletişim’, ‘Verimli Ders Çalışma Davranışı Kazandırma’, ‘Teknoloji Bağımlığı ile Başa Çıkma’, ‘Bireyi Tanıma, Gözlem ve Analiz’, Dr. Öğretim Üyesi İsmail Yelpaze: ‘Özgüven ve Öz Saygı’, ‘Gelişim Psikolojisi’, ‘Öğrenme psikolojisi’, Dr. Öğretim Üyesi Betül Yanık: ‘Okul Çağındaki Çocukların Akran Kültürü’, Uzman Öğretmen Enes Süküt: ‘Okuma Alışkanlığı Kazandırma’, Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık: ‘Yaşam Becerileri Geliştirme’, Dr. Öğretim Üyesi Ali Güllü: ‘Akran Zorbalığı’,  ‘Dikkat Dağınıklığı’, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana: ‘Yabancı Dil Öğrenmede Rehberlik’, Doç. Dr. Âdem Beldağ: ‘Okul Çağındaki Çocuklarda Değer Eğitimi’, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Dağlı: ‘Mahremiyet Eğitimi’, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şerbetçi: ‘Finansal Okuryazarlık Kazandırma’, Doç. Dr. Esef Hakan Toytok ‘Eğitimde Ödül ve Ceza’ başlıklı eğitim sunumlarını gerçekleştirdiler.