Üniversitemizde YÖKAK 2021 İzleme Programı Kapsamında Toplantılar Gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 2021 İzleme Programı kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) bir dizi çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Üniversitemizde YÖKAK 2021 İzleme Programı Kapsamında Toplantılar Gerçekleştirildi

2018 Aralık ayında YÖKAK dış değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayan KSÜ, 44 üniversite ile birlikte 2021 Yılı İzleme Programına dâhil edildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kalite Komisyonu Üyeleri, YÖKAK İzleme Takımı ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

İlk olarak Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ile bir araya gelen YÖKAK İzleme Takımı daha sonra KSÜ Kalite Komisyonu Üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kurum kalite güvence sisteminin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve uzaktan eğitim süreçlerinin işleyişine ilişkin değerlendirme ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İzleme Takımı ve KSÜ Senato Üyelerine Dış Değerlendirme süreci sonunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu kapsamında gerçekleştirilen iyileştirilmeler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu ve Kurumsal Geri Bildirim Raporu çerçevesinde KSÜ bünyesinde eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, topluma katkı ve yönetim alanlarında gelişime açık yanlar ve güçlün yönlerin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı.

Günün son toplantısında Rektör Can, İzleme Takımı ile tekrar bir araya geldi. Toplantıda, genel izleme süreci ve izleme raporunda yer alacak hususlara ilişkin değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Farklı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan Kalite izleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Berna Musal, sabahtan akşama kadar süren toplantılarda KSÜ üst yönetimi ve senato üyeleri ile görüştüklerini, üniversitemizle ilgili 2018’e göre önemli gelişmelere bizzat şahit olduklarını bunları değerlendirme raporuna yazacaklarını, özetle üniversitemizden memnun ayrıldıklarını ifade ettiler.

Gün boyu gerçekleştirilen toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Can, KSÜ yönetimi olarak üniversitemizde kalite süreçlerini yakinen takip ettiklerini, akademik ve idari her birimin uluslararası standartlara ulaşarak insanımıza daha nitelikli ve kaliteli hizmetleri sunabilmeleri için sürekli iyileşmenin, sürekli daha iyisini gerçekleştirmenin gayreti içerisine olduklarını ifade etti. Bu kapsamda KSÜ’de Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği gibi birçok alanda akreditasyon çalışmalarının başarıyla tamamlandığını hatırlatan Rektör Can, amaçlarının kalite süreçlerini tamamlayarak bütün alanlarda akredite olmak olduğunu belirtti.